Εύα Διβάρη
    Χαρούλα Μπόγκαρντ
    Washington Φούντας
    Ελένη Βασιλείου
    Στράτος Φουντούλης
    Διονυσόπουλος Βασίλης
    Λίλα Κουφοπούλου
    Μιλτιάδης Μιτελέτσης
    Νίκος Πιλάτης
    Νίκοs Ι. Παπασπύρου
    Μάνος Μαρκόπουλος
    Κώστας Καλέντζης
    Αγάπιοs Ευθυμιάδηs
    Δημήτρης Στούμπος
    Ρίτα Βέργου Χαρτουλάρη
    Ειρήνη Καραγιαννοπούλου
    Κωνσταντίνος Μουσαφίρης
   ΕΙΚΟΝΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ
    - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

    Worth 1000.com
    Αυγέρης Κανάτας
    S. DALI 
    http://www.webcoast.com/Dali/collection.htm
    http://www.angelfire.com/mb/art2/dali.html
    http://www.dali-gallery.com/
    http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/Dali1.html
    P. PICASSO 
    http://www.geocities.com/Paris/5401/2thirdgradepicassobio.html
    http://www.wisc.edu/arth/ah202/jmd/picasso.html
    http://www.nga.gov/exhibitions/picbro.htm
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//picasso/index.html
    http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
    http://www.club-internet.fr/picasso/
    V. VAN GOGH 
    http://www.artmuseum.net/vangogh/gateway.asp
    http://www.vangoghgallery.com/
    http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/
    http://www.ocaiw.com/vangogh.htm
    http://www.iem.ac.ru/wm/paint/auth/gogh/
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//gogh/index.html
    http://www.theartcanvas.com/gogh.htm
    P  KLEE 
    http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/klee/
    http://ourworld.compuserve.com/homepages/Kevin_Christian/kleefram.htm
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//klee/index.html
    http://www.ocaiw.com/klee.htm
    P. CEZANNE 
    http://www.theartcanvas.com/cezanne.htm
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/cezanne/
    http://www.cezanne.com/fr/index.htm
    W. BLAKE 
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/blake/
    F. BACON 
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/bacon/
    F. GOYA 
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//goya/index.html
    H. BOSCH 
    http://www.di.uoa.gr/~grad0146/English/works.html
    http://www.kfki.hu/~arthp/html/b/bosch/index.html
    http://www.wisc.edu/arth/ah202/jmd/bosch.html
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//bosch/index.html
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/bosch/
    R. MAGRITTE 
    http://www.ocaiw.com/1magrit.htm
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//magritte/index.html
    http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/Magritte1.html
    P. BRUEGEL 
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/bruegel/
    G.de CHIRICO 
    http://www.geocities.com/Athens/6163/
    http://www.angelfire.com/mb/art3/chirico.html
    http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/Chirico1.html
    J. MIRO 
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//miro/index.html
    http://www.artnet.com/GalHome/FineArtThumbnails.asp?AID=251&L=A
    V. KANDINSKY 
    http://www.tigtail.org/TVM/B/kandinsky.html
    http://www.lsi.usp.br/~artigas/kandinsky/kandinsky.html
    http://www.ocaiw.com/kandisk.htm
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//kandinsky/index.html
    http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/kandinsky/
    http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/k/kandinsky.htm
    H. MATISSE 
    http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/matisse/
    http://www.tigtail.org/TVM/B/matisse.html
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//matisse/index.html
    A. MODIGLIANI 
    http://www.mystudios.com/gallery/modigliani/gallery_wall.html
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/modigliani/
    E. SCHIELE 
    http://www.ocaiw.com/schiele.htm
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/schiele/
    K. MALEVICH 
    http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/malevich/sup/
    http://eldred.ne.mediaone.net/el/mpix.html
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/malevich/
    http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/m/malevich.htm
    M. ESCHER 
    http://www.angelfire.com/mb/art/escher.html
    http://www.worldofescher.com/gallery/
    Y.  TANGUY
    http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/Tanguy1.html
    P. GAUGUIN 
    http://www.theartcanvas.com/gauguin.htm
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/gauguin/
    http://www.tesre.bo.cnr.it/~mauro/Show/
    E. MUNCH 
    http://www.theartcanvas.com/munch.htm
    EL GRECO 
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/greco/
    M. CHAGALL 
    http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/c/chagall.htm
    http://sunsite.auc.dk/cgfa//chagall/index.html
    G. KLIMT 
    http://www.esotericart.com/fringe/art/symbolic/klimt/klimt.htm
    http://sunsite.sut.ac.jp/wm/paint/auth/klimt/
    P. ROY
    http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/Roy1.html
    THE GREAT SITE OF MARK HARDEN
    http://artchive.com/index.html
    MASSOUD  MALEK'S  BELLA GALLERY
    http://www.telecom.csuhayward.edu/~malek/